Het CIMP Netwerk

Het Register Customer Insight en Marketing Intelligence Professionals is een sterk groeiend netwerk. Het netwerk biedt een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van ideeën en ontwikkelingen met vak professionals. Het netwerk organiseert netwerkbijeenkomsten waarbij kennisontwikkeling centraal staat en intervisiebijeenkomsten waar meningen en visies worden gedeeld. Middels deelname aan deze bijeenkomsten kunnen Customer Insight en Marketing Intelligence Professionals hun kennis actualiseren, nuttige contacten leggen en inspiratie opdoen.


De titel CIMP is goed voor uw carrière

Voor u als drager van de titel CIMP betekent dit een zichtbare toegevoegde waarde voor uw werk en carrière. Het helpt u bij het maken van stappen in uw carrière, omdat u zich onderscheidt ten opzichte van collega’s. U accentueert uw kwaliteit en laat zien dat ze staan voor betrouwbaarheid en een actieve bijdrage geven aan uw eigen carrière. Hiermee geeft u een impuls aan uw loopbaanontwikkeling of eigen onderneming. Werkgevers en recruiters kunnen aan de CIMP-titel zien dat ze een ervaren professional in huis halen die garant staat voor vakkennis, integriteit en ervaring. Een sparringpartner die proactief inzicht geeft bij belangrijke beslissingen en van toegevoegde waarde is voor de organisatie, zeker in deze tijd.