maandag 20 april 2015

Certificaat CIMP

Het Register Customer Insight en Marketing Intelligence Professional (CIMP) in Nederland is een initiatief van het Platform Innovatie in Marketing (PIM) en het Marketing Executive Center.

Op deze website vindt u nadere informatie over de persoonlijke certificering tot Register Customer Insight en Marketing Intelligence Professional (CIMP), over het Permanente Educatie-aanbod en andere relevante zaken voor de (aankomend) CIM Professional.

Het Register Customer Insight en Marketing Intelligence, opgericht in 2011, is een keurmerk voor goed en modern opgeleide ervaren professionals in Customer Insight en Marketing Intelligence. Het CIMP wordt gevormd door betrouwbare en proactieve vakmensen die opereren op strategisch en tactisch managementniveau. Ons land telt nogal wat beoefenaren van het marketing-, intelligence- en marktonderzoeksvak. Echter deze vakgebieden zijn de afgelopen vijf jaren drastisch veranderd zodat oude diploma’s en keurmerken niet altijd garant staan voor kwaliteit in dit metier. Zeker voor buitenstaanders ontbreekt het zicht op kwaliteit op het gebied van moderne Customer- en Marketing Insight. Het doel van het register is juist daarom vastgesteld om het Customer Insight en Marketing Intelligence vakgebied verder te professionaliseren en professionals die zich geschoold hebben in de laatste inzichten, modellen en concepten een zichtbare plaats te geven. Zij onderscheiden zich door hun opleiding, werkervaring en integriteit.

Toelatingseisen 

Als professional wordt u toegelaten tot het Register Customer Insight en Marketing Intelligence Professional als u aantoonbaar voldoet aan bepaalde toelatingseisen. Om gecertificeerd te kunnen worden als Register Customer Insight en Marketing Intelligence Professional, met het bijbehorende recht de titel CIM Professional te mogen voeren, dient u aan een aantal eisen te voldoen:

 • U kunt aantonen dat u een volwaardig gesprekspartner bent op het gebied van customer insights en marketing intelligence. Dit houdt concreet in dat u:
  • in staat bent om op managerial en organisatorisch (bedrijfs)niveau en de noodzaak en consequenties van de toepassing van Customer Insight en Marketing Intelligence (CIMI) in een organisatie te overzien;
  • bij het opstellen en managen van CIMI programma’s op elk niveau binnen de organisatie de instrumenten kunt hanteren die de CIMI discipline biedt om klant/markt/marketing inzichten te duiden;
  • beschikt over de CIMI basiskennis en deze kennis op elk gewenst moment paraat heeft en op gepaste wijze implementeert;
  • de mogelijkheden van CIMI overziet om op basis van klantinzichten het klantcontactproces te optimaliseren;
  • bekend bent met de actuele discussie over de accentverschuivingen binnen het marketingdomein (onderzoek, verkoop, customer service, communicatie, online) en zich realiseert dat die verschuivingen op termijn zullen leiden tot een heroriĆ«ntatie van de voornoemde disciplines marketing, sales en customer service en de daaraan verbonden functies en taken;
 • De gecertificeerde professional mag de afkorting CIMP achter de naam voeren. Een hooggekwalificeerde vakbekwame CIM Professional is duidelijk derhalve herkenbaar.
 • De titel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het gebied van Customer Insight en Marketing Intelligence door de zorgvuldige beoordeling van uitstekende opleidingsinstituten en erkende marketing brancheverenigingen.
 • De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van CIM Professionals die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van het Customer Insight en Marketing Intelligence vakgebied.
 • De leden van het register dienen ieder jaar hun vakkennis bij te houden door het bezoeken van relevante thematische conferenties en seminars, gastcolleges en themasessies.Hoe wordt u Register Customer Insight en Marketing Intelligence Professional?

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van Customer insight en zich actief begeeft in het Customer insight vakgebied, dan kunt u zich als Registered Customer Insight en Marketing Intelligence Professional certificeren. Beeckestijn Business School verzorgt in Nederland Customer Insight opleidingen op post-HBO en postdoctoraal niveau. Gecertificeerden dienen een proeve van bekwaamheid af te leggen door middel van het schrijven en verdediging van een Customer insight plan. Bij de verdediging zijn twee vakbekwame docenten aanwezig. Bij de verdediging dient u aan te tonen het customer insightvak op zowel tactisch als strategisch in meer dan voldoende mate (minimaal cijfer een 7) te beheersen.


Internationaal

Wereldwijd zijn er diverse opleidingsinstituten en business schools die studenten opleiden tot Customer Insight en Marketing Intelligence Professionals. In Nederland is op dit moment alleen Beeckestijn Business School gecertificeerd en geautoriseerd om studenten op te leiden en te examineren voor het CIMP register. Wanneer u vragen heeft over het CIMP register in Nederland kunt u contact opnemen via info@educatieregister.nl